“พระจองฟรี” ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศให้พระภิกษุพร้อมบุคคลอีก 4 กลุ่ม จองฉีดวัคซีนฟรี!!

วันที่ 11 กรกฏาคม 2564  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศการจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี (วัคซีนซิโนฟาร์ม) สำหรับบุคคล 5 กลุ่ม คือ พระภิกษุ,ผู้ป่วยติดบ้านหรือติดเตียง,พิการ,ผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้มีอายุมากกว่า 70 ปี

     โดยจะเริ่มให้ลงทะเบียนภายในวันอังคารที่ 13 กรกฏาคม นี้ และจะให้บริการวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

     สอบถามได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. โทร 08-2362-8408,      09-5374-0850,08-2974-2520,045-319-288

Leave a Reply