“สังฆประชานุเคราะห์”

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม เวลา ๐๗.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน เจ้าคณะ ๔ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม เปิดเผยว่า ตนเองพร้อมด้วยพระลูกศิษย์คณะ ๔ ได้มอบกัปปิยภัณฑ์ ข้าวสาร อาหารและน้ำดื่มแก่ญาติโยมที่ประสพความทุกข์ยากลำบาก เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ระบาดหนัก การนี้ ได้มอบเหรียญหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา และเจริญพระพุทธมนต์ปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ญาติโยม

“..ช่วงสถานการณ์โควิดกำลังระบาดรุนแรงอยู่ขณะนี้ ญาติมิตรพี่น้องหลายครอบครัวที่พำนักอาศัยอยู่ใกล้วัดราชสิทธาราม ได้ประสพความทุกข์ยากลำบากมาก หลายท่านเคยเมตตาถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระสงฆ์วัดราชสิทธาราม ด้วยเหตุนี้ เจ้าคณะ ๔ จึงนำลูกศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ทำการสงเคราะห์ช่วยเหลือญาติพี่น้องตามกำลังของตน

ขอกราบขอบพระคุณ พระปัญญาธรรมวิเทศ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ ที่เมตตาเป็นเจ้าภาพ ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระปัญญาธรรมวิเทศ ทันทีที่ทราบว่าลูกศิษย์ ทำการสงเคราะห์ญาติโยมวัดราชสิทธาราม ที่เคยถวายอาหารบิณฑบาต ประสพความเดือดร้อน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาด ก็เมตตาโอนเงินมาร่วมทำบุญด้วย และยังถวายการปวารณาว่า หากลูกศิษย์จะทำบุญสงเคราะห์ญาติโยมอีกครั้งใด ในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ ให้นำเรียนแจ้งท่านให้ทราบ…”

สำหรับ พระปัญญาธรรมวิเทศ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์เป็นศิษย์เก่าคณะ ๔ วัดราชสิทธาราม  เคยพำนักอาศัยอยู่วัดราชสิทธารามหลายพรรษาเคยอาศัยอาหารบิณฑบาตที่ชาวบ้านวัดราชสิทธารามถวาย เมื่อทราบว่าพี่น้องชาววัดราชสิทธารามประสพทุกข์ยากลำบาก ก็เมตตาสงเคราะห์เกื้อกูล นับเป็นความเมตตายิ่งนัก

พระมหาสุรศักดิ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในฐานะผู้ดำเนินการโครงการนี้ต้องขอขอบคุณ ดร.พระมหาสมชาติ สุวิชาโน วัดทองบน กรุงเทพมหานคร และ ขออนุโมทนาขอบคุณ นายสันต์ อุดมศรี พร้อมด้วยครอบครัว อาจารย์วรรณวรางค์ มัลลิกะมาลย์ คุณนิพนธ์ สุขสาระพันธ์ และทานบดี ๒ ท่าน ทำบุญอุทิศให้ คุณพ่อ มนตรี โชคนิรันดรชัย ที่ร่วมสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ผู้ทุกข์ยากในครั้งนี้ด้วย..

 

Leave a Reply