โควิดระบาดทั่วโลก! พระธรรมทูตไทยในต่างแดนทนทุกข์หนักปฎิบัติศาสนกิจ

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2563 พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแผ่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในทั่วโลกขณะนี้ส่งผลให้ผู้คนในหลายทวีป หลายประเทศได้รับผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาตมาได้คอยติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด ได้พูดคุยถามทุกข์ สุขกับพระธรรมทูตไทยที่ไปปฎิบัติศาสนกิจอยู่ทั่วโลก เช่นในอินเดีย เนปาล อเมริกาและยุโรป

ในอินเดีย เนปาล พระธรรมทูตท่านหนึ่งเล่าว่าขณะนี้ไวรัส19ได้ระบาดทั่วประเทศ ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก พระธรรมทูตในแดนพุทธภูมิใหนจะป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ ใหนจะช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อน แต่ทุกรูปก็ยืนยันว่าจะไม่กลับไทย ยินดีจะปฎิบัติศาสนกิจถวายเป็นพุทธบูชาในแดนพุทธภูมิ

ในอเมริกา ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระเทพพุทธิวิเทศ ได้แจ้งเตือนพระธรรมทูตทุกรูป ทุกวัดให้ระมัดระวัง อย่าประมาท การ์ดอย่าตกและจะต้องให้การช่วยเหลือดูแลชุมชนไทยให้เต็มกำลัง

ประเทศในยุโรปและแถบสแกนดิเนเวีย พระธรรมทูตรูปหนึ่งเล่าว่า ขณะนี้การระบาดของไวรัส 19 รอบสองรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมงาน กฐินในหลายวัดต้องจำกัดจำนวนโยม และกิจกรรมภายใน พระธรรมทูตก็อยู่กันอย่างลำบาก แต่ทุกรูปก็ยังมีกำลังใจดี ไม่เสียขัวญคอยดูแลให้กำลังใจญาติโยม

“สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศก็ได้ออกมาตรการให้การช่วยเหลือพระธรรมทูตทั่วโลกทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลางและมาตรการระยะยาวโดยให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยรวมขณะนี้พระธรรมทูตไทยทั่วโลกยังมีกำลังใจดี เข้มแข็ง และพร้อมปฎิบัติศาสนกิจเพื่อพระศาสนาในทั่วทุกภูมิภาคของโลก”

Leave a Reply