มหาจุฬาฯวิทยาเขตสุรินทร์สุดล้ำ!จัดโสเหล่AI

วันที่ 31 ม.ค.2562 คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโสเหล่…เสวนาปัญญาประดิษฐ์คิดแทนมนุษย์ได้แค่ไหน?

 

ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา https://www.smartsme.co.th ได้เผยแพร่รายงานเรื่อง”บริษัทในเครือ GOOGLE สร้างผลงานส่ง AI ถล่มแชมป์ STARCRAFT ยับเยิน” by Phongsak สามารถติดตามได้ที่ https://www.smartsme.co.th/content/215591?fbclid=IwAR0HH5wAMF_hsR-oKp4kyN3sc4Oc1KwS1VPB2Ec79M8dxxF20Eka8KeJzRI

Leave a Reply