มส.มีมติตั้งพระพรหมบัณฑิตประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ 3 ส.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2562 ที่ผ่านมา ได้มีมติตั้งพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค 2, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply