“มจร” เชิญ ตำรวจ ตม. มาร่วมบูรณาการอำนวยความสะดวกแก่ “นิสิตต่างประเทศ”

วันที่ 24 มกราคม 2565  ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระมหาประยูร โชติวโร  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หารือร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์, สำนักทะเบียนและวัดผล และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC)  เกี่ยวกับนิสิตต่างประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีมากกว่า 1,200 รูป จาก 26 ประเทศ รวมทั้งเพื่อหารือในการ อำนวยความสะดวกด้านการศึกษาและความเป็นอยู่อาทิ การต่อวีซ่า เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและถูกต้องตามหลักกฎหมาย

 

การนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.ต.ท. ธวัชชัย นรินรัตน์ รอง ผกก. ตม.จ.อยุธยา และเจ้าพนักงาน ถวายความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง และคำแนะนำการเตรียมตัวก่อนเข้ามาศึกษาภายในประเทศไทยรวมถึงระเบีบยการพำนักอาศัยภายในประเทศไทย การหารือครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave a Reply