กมธ.ศาสนาฯ ใจถึงพึ่งได้.. “คลายปม” วัดมีปัญหาออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ กว่า 80 ปี

วานนี้ (8 ก.พ. 64) ที่วัดเขาน้อยคงคาราม ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นคราชสีมา  ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และคณะ ได้ลงพื้นที่และจัดการประชุมนอกสถานที่ที่วัดเขาน้อยคงคาราม หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจาก พระฐิติรัฐ ฐิตเปโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดเขาน้องคงคาราม กรณีปัญหาที่ดินกว่า 80 ปี โดยหลักฐานปรากฎว่าวัดจัดตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2484 แต่หลังจากนั้นได้มีการก่อสร้างเขื่อนลำตะคอง และมีกฎหมายอื่นตามมาภายหลัง ทำให้วัดที่ตั้งมาก่อนไม่สามารถขอวิสุงคามสีมาได้ โดยมีเจ้าคณะอำเภอปากช่อง  รองเจ้าคณะอำเภอปากช่อง สำนักงานพระพุทธศาสนานครราชสีมา  ตัวแทนกรมชลประทาน  ตัวแทนที่กรมธนารักษ์ ส.ส.ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ และทีมงาน เข้าร่วมประชุม

นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา แถลงในที่ประชุมว่า  จากข้อมูลและประวัติ วัดเขาน้อยคงคาราม เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2584 หากพิจารณาในข้อกฎหมายและการปฏิบัตินั้น เนื่องจากวัดเกิดขึ้นมาก่อน พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ทั้งนี้ยังมีกฎหมายตาม พ.ร.บ.สงฆ์ 2505 หากพิสูจน์ได้ว่าวัดเกิดขึ้นมาก่อน ก็สามารถไปขอออกโฉนดจากกรมที่ดินได้

ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล เผยว่า การทำหน้าที่ของกรรมาธิการ ในการลงพื้นที่ในวันนี้ ก็ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ หลังจากรับเรื่องร้องเรียนก็ดำเนินการเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อช่วยคลี่คลายข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามกรอบอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อให้ได้ข้อชัดเจน “..ซึ่งต่อจากนี้ไปตนจะเชิญ อธิบดีกรมชลประธาน อธิบดีกรมธนารักษ์  อธิบดีกรมที่ดิน คณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านที่อยู่มาก่อน เพื่อหารือข้อพิพาท ในชั้นกรรมาธิการ ที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย ต่อไป..”

ทางด้าน ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ ส.ส. จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตนต้องขอขอบคุณคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ที่ลงพื้นที่และเข้ามาคลี่คลายปมประเด็นปัญหา เพราะวัดนี้แม้สร้างโบสถ์แล้วก็ต้องปล่อยร้างและค้างคา ไม่สามารถขอวิสุงคามสีมาได้ ทั้งนี้หากมีทีมงานคณะกรรมาธิการอย่าง ท่าน ดร.เพชรวรรต ทำงานอย่างเข้มแข็งเช่นนี้ ประเทศไทยก็จะพัฒนาและสร้างความเจริญได้มาก ตนเคยมีแนวคิดที่จะผลักดันกระเช้าไฟฟ้าข้ามเขื่อนลำตะคอง หากผลักดันมีทิศทางการเจรจาในทิศทางที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านและประเทศชาติ ก็จะทำให้เกิดสิ่งดีๆ ให้กับประเทศชาติได้อีกมาก..

***************************

Leave a Reply