คาถาถวายพระพรชัยมงคล จาก “อดีตพระพรหมดิลก”

         วันที่ 27 ก.ค. 64   พระมหาเอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.9, Ph.D หรืออดีตพระพรหมดิลก อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยาและอดีตกรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ได้ชื่อว่าเป็น “กระบี่มือหนึ่ง” ในการแต่งคาถาเนื่องในวาระสำคัญต่าง ๆ ของประเทศ หลังจากท่านประสบ “วิบากกรรม” สังคมสงฆ์และชาวพุทธไม่ใคร่ได้เห็นการแต่งคาถาจากพระคุณเจ้ารูปนี้

         เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่ 28  กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 นี้

          อดีตพระพรหมดิลก ได้แต่งคาถาถวายพระพรชัยมงคลทั้งภาษาบาลีและคำแปล   ดังนี้

Leave a Reply