สหรัฐโควิดยังระบาดหนัก! วัดไทยติดป้ายปิดหลายแห่ง เจ้าของเว็บอะลิตเติลบุดดาปลีกวิเวกบนภูเขา

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เนื่องจากพิษโควิด-19 ยังระบาดอย่างหนักที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวันนี้(28ก.ค.) พบผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 4,384,779 ราย โดยเฉพาะวันนี้ตรวจพบคนติดเชื้อกว่า 56,075 ราย เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 150,068 ราย โดยเฉพาะวันนี้เสียชีวิต 1,068 ราย

จำนวนผู้ติดเชื้อดังกล่าวมีพระธรรทูตไทยที่วัดไทยลาสเวกัส รัฐลาสเวกัส ติดทั้งวัดขณะนี้ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยเหลือเฝ้าวัดเพียงรูปเดียว ขณะที่เจ้าอาวาสคือพระมหานรินทร์ นรินโท เจ้าของเว็บไซต์ alittlebuddha.com ได้ปลีกวิเวกบนภูเขาไม่มีเน็ตอัพเดตการเคลื่อนไหว ส่งผลให้หลายวัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องปิดวัดเขียนป้ายแขวนไว้ที่ประตู โดยคนในห้ามออก คนนอก ห้ามเข้า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ อย่างเช่นที่วัดศรีเจริญธรรม รัฐลาสเวกัส

Leave a Reply