21ล้าน!พุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพิ่มจากปีก่อน6.19%

วันที่ 2562 ม.ค.2562 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ถึงผลสรุปการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ว่า กรมการศาสนา ร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจสถิติผู้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศ ซึ่งจัดเป็นปีที่ 14 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

และเพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยตั้งศูนย์ประสานงานสวดมนต์ข้ามปี 2561ระดับอำเภอ จังหวัด หน่วยงาน และระดับประเทศรวบรวมข้อมูลจากทั่วประเทศจากข้อมูลพบว่า วัด ศาสนสถาน และสถานที่อื่นๆ ที่จัดสวดมนต์ข้ามปี ในปี 2562 ทั่วประเทศและในต่างประเทศ มี 36,559 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 3,392 แห่ง แบ่งเป็น วัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 457 วัด วัดต่างจังหวัด 32,447 วัด วัดในต่างประเทศ 544 วัด ศาสนาสถานและสถานที่จัดงานอื่นๆ 3,111 แห่งสำหรับสถิติผู้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีรวมทั้งสิ้น 21,964,312 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่ามมาร้อยละ 6.19

อย่างไรก็ตามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานว่า

 

Leave a Reply