โปรดเกล้าฯให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 1 ม.ค.2562 มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Leave a Reply