ฝากถึง!! เจ้าอาวาสรูปใหม่ “วัดสระเกศ”

มหกรรมศึกวัน “ธงชัย” เรียบร้อยไปแล้ว เป็นไปตามเป้าหมายความต้องการของชนชั้นอำนาจเข้าไปยึด “ภูเขาทอง” ได้สำเร็จ หวังว่าศึก “ระหว่าง 2 ธงชัย” คงสงบลงแล้ว

คงเหลือไว้แต่ “รอยแผล” แห่งประวัติศาสตร์ในวงการคณะสงฆ์ให้ลูกหลานได้กล่าวถึงกันยังชั่วลูกชั่วหลาน

หวังว่าต่อจากนี้ไปพระคุณเจ้าที่มีคนพยายามปั้นให้ดูเป็นพระ “สุปฎิปันโน” นั้น คงไม่ทำอะไรพลีผลาม ไปทำลาย “จารีตประเพณี” ธรรมเนียมปฎิบัติของวัดใหญ่แห่งนี้ ให้คณะสงฆ์และตระกูลอุปถัมภ์วัดให้เจ็บช้ำน้ำใจ

อย่าลืมธรรมเนียมปฎิบัติ “บางแค” กับ “ป้อมปราบ” มันคนละเรื่อง

โดยเฉพาะเรื่อง “สีจีวร” อย่าไปทำลายให้เขาช้ำใจ อย่าไปทำลายสิ่งที่ “สมเด็จสังฆราชอยู่-สมเด็จเกี่ยว” พระองค์วางรากฐานสร้างเอาไว้

ทุกวันนี้ดู “วัดโพธิ์ท่าเตียน” เป็นตัวอย่าง เป็นอย่างไร หลังจาก “สมเด็จธีร์” ไปทำลาย ไปเปลี่ยน “สิ่งดี” ที่วัดเขาปฎิบัติสืบทอดกันมาเป็นร้อย ๆ ปี เรื่อง “สีจีวร” วงการคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายมีแต่คนพูดถึงว่า “ไม่น่าทำ”

ซ้ำภายในวัดก็มีพระภิกษุหลายรูป หากมีงาน “พระราชพิธี” จะห่มสี “พระราชนิยม” หากอยู่ในกฎิหรือออกนอกวัดจะห่ม “สีเหลืองทอง”

ซึ่งธรรมเนียมปฎิบัตินี้คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายไม่เฉพาะวัดโพธิ์ท่าเตียนเท่านั้น วัดอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น วัดปากน้ำ วัดสุทัศน์ หรือไม่ วัดราชโอรส ยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่ 9 วัดเหล่านี้ก็มีธรรมเนียมปฎิบัติแบบนี้

และขอให้เจ้าอาวาสวัดสระเกศรูปใหม่ “หยุดพูด” ผู้ใหญ่ส่งมา “ผมทำตามหน้าที่” ถามจริง เกิด “ผู้ใหญ่” ส่งพระคุณเจ้าไปยัง “วัดบึงลาดสวาย” บางเลนบ้านเกิดพระคุณเจ้า พระคุณเจ้ายอมไปแบบนี้ไหม!!

“เปรียญสิบ” เชื่อว่าพระคุณเจ้าเป็นพระดีจริง มีวัตรปฎิบัติน่าเลื่อมใสจริง ตามแบบฉบับของ “รามัญ” จึงไม่อยากพูดให้มากกว่านี้

และการที่ “พระธรรมโพธิมงคล” ไปอยู่ใน “กุฎิสหวัชร” ซึ่งอยู่ในคณะเดียวกันกับ “อดีตพระพรหมสิทธิ” หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คงมีเวลา” จิบน้ำชาร่วมกัน ปรึกษาร่วมกันช่วยกันทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา

วัดสระเกศ มันคือสัญลักษณ์ของ วัดฝ่ายบู้ ที่ผ่านมาทำงานเชิงรุกด้านพระพุทธศาสนามาต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การสร้างพระนักคิดนักเขียน นักเผยแผ่ศาสนาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้, การสร้างพระธรรมจาริก, การสร้างพระธรรมทูตให้ก้าวทันต่อโลก, การสร้างวัดในต่างประเทศ หรือแม้กระทั้งการ “จับมือ” กับสงฆ์นานาชาติในการป้องกันการ “รุกราน” ของศาสนาบางศาสนา สิ่งเหล่านี้ฝากเจ้าอาวาสรูปใหม่ ขอให้ฟื้นฟูกลับมาและทำให้มันต่อเนื่อง??

ซึ่งงานแบบนี้ไม่เฉพาะวัดสระเกศเท่านั้น วัดอื่น ๆ ก็ควรทำ มันต้อง “สร้างคน” ทำงานด้านนี้บ้าง อย่าปล่อยให้กลุ่มฆราวาส “บ้าระห่ำ” ทำงานแบบนี้อย่างโดดเดี่ยว ต้องคดีแล้ว “ไร้คนเหลียวแล” ในขณะที่คนเสวยสุขบนความทุกข์ของนักรบเหล่านี้คือ “พระสงฆ์”

สิ่งเหล่านี้ บรรดาพวก อัยย์ เพชรทอง, กรณ์ มีดี, บรรจบ บรรณรุจิ, หรือแม้กระทั่ง มูลนิธิสมาคมอีกหลายแห่ง ที่กำลังทำงานด้านนี้อยู่ คงได้รับรสชาติได้อย่างดี

เรื่องแบบนี้ “พระธรรมโพธิมงคล” และ “พระอนุจร” อีก 5 รูปคงไม่ถนัด แต่ภายใน “กุฎิ” ของวัดสระเกศหลายรูปเป็นประเภท “เสือซ่อนเล็บ” หากพระคุณเจ้าทำดีและเอาใจเขาได้

“เปรียญสิบ” เชื่อว่า พระคุณเจ้าเหล่านี้พร้อม “มอบกายถวายหัว” ให้กับพระคุณเจ้า แม้ลึก ๆ จะ ช้ำใจ-อกตรม-ขมขื่น ก็ตามทีเถอะ!!

………………………………

คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง

โดย….“เปรียญสิบ” : [email protected]

ขอบคุณภาพ : เพจวัดสระเกศ

Leave a Reply