มหาเถรสมาคม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม “พระวิสุทธิวงศาจารย์”

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ณ ศาลาการเปรียญวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครมหาเถรสมาคม เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.9 ) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม ร่วมพิธี ในการนี้มี นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมพิธี

สำหรับ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ)  อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และอดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้มรณภาพแล้วอย่างสงบ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. เวลา เวลา 12.52 น. สิริอายุ 84 ปี พรรษา 64 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

 

ภาพข้อมูล : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply