มาอีกแล้ว! “หมอระวี”ขอเป็นตัวแทนชาวพุทธทำหน้าที่ในสภาฯหวังปฏิรูป พรบ.สงฆ์

มาอีกแล้ว! "หมอระวี"ขอเป็นตัวแทนชาวพุทธทำหน้าที่ในสภาฯหวังปฏิรูป พรบ.สงฆ์ 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงนโยบายหลักของพรรคพลังธรรมใหม่ ในเรื่องศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ และประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกว่า เราจะเสนอบรรจุ “ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ” ไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยเราไม่มีนโยบายที่จะสร้างความแตกแยก หรือลดความสำคัญของศาสนาอื่น แต่ต้องการปฏิรูป พรบ.สงฆ์ให้สามารถ สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา พุทธศาสนาให้เข้มแข็งขึ้น ให้มีบทลงโทษต่อภิกษุ ฆราวาส ที่สร้างความเสื่อมเสียต่อพุทธศาสนา

นพ.ระวี กล่าวต่อว่า นโยบายดังกล่าวยังสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนทั่วโลก มาเที่ยวมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ ที่วัดไทยทั่วประเทศได้ โดยเราจะสนับสนุนการสร้างวัดไทยไปทั่วโลก ส่งเสริมบทบาทของวัดไทยทั่วโลก ให้เป็นจุดเผยแพร่พุทธศาสนา ให้คนต่างชาติได้เข้ามาปฏิบัติธรรมและสมานความสามัคคี ระหว่างคนไทยในต่างแดนกับคนต่างชาติเจ้าของประเทศ

“อีกเป้าหมายหนี่งที่สำคัญก็คือ พลังธรรมใหม่จะใช้พุทธศาสนาในการปฏิรูปจริยธรรมของนักการเมือง และข้าราชการทุกระดับ”

Leave a Reply