เจ้าคุณวัดเศรษฐีเรือทองถวายกังหันน้ำให้ มจร

         วันนี้ (5 ส.ค.63) เวลา 13.00 น.  ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  พระโสภณพัฒนคุณ  เจ้าอาวาสวัดพุน้อย (เศรษฐีเรือทอง) เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง จ.ลพบุรี พร้อมคณะศิษย์หลวงปู่แบน จนฺทสโร มูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ได้ร่วมกันมอบถวายกังหันนำ้ปั่นฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่องให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระราชปริยัติกวี อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมรับมอบ

 

         พระโสภณพัฒนคุณ กล่าวว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดี มีนโยบายให้พัฒนาต่อยอดให้มหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์เป็นพื้นที่สีเขียว จึงได้สนับสนุนนโยบายดังกล่าวโดยการมอบเครื่องกังหันปั่นน้ำฟอกอากาศนี้ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อไม่ให้น้ำเสีย ทำให้สัตว์น้ำรวมทั้งเต่าอาศัยอยู่ได้

        ทางด้าน พระราชปริยัติกวี กล่าวอนุโมทนาขอบคุณ ถือเป็นบุญเป็นกุศล ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเร่งพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ทั้งคุณภาพบัณฑิตและพัฒนาด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลาง ส่วนวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ได้เป็นพื้นที่สีเขียว สะอาด ร่มรื่น เป็นแบบอย่างของสถานศึกษาที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเมตตา กรุณาต่อทุกสรรพสัตว์ทึ่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

       สำหรับกังหันน้ำออกซิเจน เป็นกังหันน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ทำงานโดย การหมุนปั่นเพื่อเติมอากาศให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดี สามารถประยุกต์ใช้บำบัดน้ำเสีย จากการอุปโภคของประชาชน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มออกซิเจนให้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร โดยใช้หลักการวัดน้ำขึ้นไปสาดกระจายให้เป็นฝอยในอากาศ ทำให้น้ำสัมผัสกับอากาศได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้ปริมาณ ออกซิเจนในอากาศสามารถ ละลายผสมผสาน เข้าไปในน้ำได้อย่างรวดเร็ว ทุกครั้งที่น้ำถูกตักขึ้นมา ออกซิเจนในอากาศจะละลายในน้ำได้ดีขึ้น เพราะพื้นที่ในการทำปฏิกิริยามีมากกว่าเดิม ทำให้น้ำเสีย ซึ่งเป็นปัญหาของแหล่งน้ำในหลายพื้นที่ มีคุณภาพที่ดีขึ้น ส่วนใหญ่ประชาชนคนไทยเรียกกันทั่วไปว่า กังหันชัยพัฒนา

****************

เคดิตภาพ..กองประชาสัมพันธ์ มจร

Leave a Reply