“พระพรหมสิทธิ” ปฎิบัติศาสนกิจนอกประเทศครั้งแรกในรอบ 6 ปี สหธรรมิกผู้นำจีนมหายานต้อนรับอบอุ่น!!

วันที่ 14 มิ.ย.67 วานนี้พระอาจารย์ยิ่นเล่อ (พระอาจารย์จีนวิเทศภัทรานุวัตร) เจ้าอาวาสวัดไป๋หม่าซื่อ เมืองลั่วหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน สหธรรมิกในพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ผู้มีความคุ้นเคยกันอย่างยาวนาน ได้นิมนต์พระพรหมสิทธิเยี่ยมวัดไป๋หม่าซื่อ ในโอกาสที่ไม่ได้พบกันนานกว่า 6 ปี ซึ่งพระมหาเถระทั้งสองต่างสนทนาปราศัยสอบถามสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกัน พร้อมกันนี้เจ้าอาวาสวัดไป๋หม่าซื่อได้นำคณะสงฆ์จีนมหายานและคณะสงฆ์เถรวาทไทยแสดงมุทิตาจิตต่อพระพรหมสิทธิ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานคืนสมณศักดิ์

โดยพระอาจารย์ยิ่นเล่อ ได้จัดพิธีเซอร์ไพรส์แก่พระพรหมสิทธด้วยการจัดขบวนต้อนรับพร้อมพุทธศาสนิกชนอย่างยิ่งใหญ่ พระอาจารย์ยิ่นเล่อได้กล่าวกับคณะศิษยานุศิษย์ว่า “ตนเองไม่มีโอกาสได้ไปร่วมมุทิตาเมื่อวันที่มีพิธีพระราชทานคืนสมณศักดิ์ที่วัดสระเกศ แต่ด้วยความรักและเคารพในพระพรหมสิทธิ ตนอยากเป็นสักขีพยานในคุณความดีและเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาอันสำคัญในชีวิตของพระพรหมสิทธิ เลยนิมนต์ท่านมาเยี่ยมวัดเพื่อแอบจัดพิธีมุทิตาแสดงความยินดีในครั้งนี้”

“เถรวาท และ มหายาน” ยอมรับว่า ความเชื่อและการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนานั้น ย่อมแตกต่างกันไปในประเทศต่าง ๆ ไม่พึงนำเอารูปแบบและการแสดงออกภายนอกเหล่านั้นไปสับสนกับแก่นแท้แห่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ดังข้อความตอนหนึ่งจากหนังสือเย็นหิมะในรอยธรรม ที่เรียบเรียงจากคำพูดของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ว่า “เรามีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา (พระบรมครูและผู้ชี้ทาง) พระองค์เดียวกัน เป็นพี่เป็นน้องร่วมสายธรรมเดียวกัน… ย่อมจะตัดขาดจากกันไม่ได้… ไม่ว่าจะอยู่ห่างกันกี่ลี้… กี่หมื่นไมล์… ก็ไม่สามารถจะกั้นขวางไมตรีจิต… ความเอื้ออาทรซึ่งกันได้…“ มิตรภาพนี้ถูกถ่ายทอดจากบูรพาจารย์ สายธารแห่งธรรมรุ่นแล้วรุ่นเล่า เพราะเรามีพ่อหรือศาสดาพระองค์เดียวกัน คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Leave a Reply