“สมเด็จพระพุฒาจารย์” มอบพัดยศ แก่ คณะสงฆ์์ ภาค ๙ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒

วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดพุทธวนาราม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๙ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒ จำนวน ๖๗๘ รูป (ตั้งใหม่ ๓๔๗ รูป เลื่อนชั้น ๓๓๑ รูป) และมีพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอ จำนวน ๑ รูป และให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบล จำนวน ๑ รูป รวม ๒ รูป เข้ารับพัดยศให้ตรงกับตำแหน่งในพิธีนี้ด้วย

การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค ๙ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ภาค ๑๑ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และภาค ๑๒ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมปฏิบัติงานพิธี และมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ในครั้งต่อไปเป็นของคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค ๘ ภาค ๑๐) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

 

ภาพข่าว…สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply