“พลังธรรมใหม่” จับมือ 2 องค์กรพุทธ หนุนเป็นศาสนาประจำชาติ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายฐาพล ศรีแย้ม รองหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ แถลงข่าวถึงการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติ และประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลก โดยพรรคพลังธรรมใหม่ นำโดย นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ร่วมด้วย นายฐิติ ชัยนาม ประธานโครงการ 4 เสาหลัก และองค์การศาสนาพุทธโลก นำโดย นพ.สำเร็จ รุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการ

นพ.สำเร็จ กล่าวว่า องค์การศาสนาพุทธโลกได้ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง จากหลายพรรคการเมืองที่มีนโยบายที่ตรงกัน และเห็นว่าพรรคพลังธรรมใหม่ มีความตั้งใจที่จะเป็นพรรคการเมืองที่จะรับใช้พระพุทธศาสนา และสถาบันสงฆ์ของไทยอย่างเปิดเผย โดยพลังธรรมใหม่กล้าที่จะประกาศสนับสนุน ส่งเสริม อุปถัมภ์ บำรุงปกป้อง คุ้มครองพระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม องค์การศาสนาพุทธโลกจึงขอแสดงจุดยืนเพื่อเป็นหนึ่งในแกนนำ สนับสนุนการทำงานของพรรคพลังธรรมใหม่

ด้านนายฐิติ กล่าวว่า ถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในงานโครงการ 4 เสาหลักจิตอาสา ขอสนับสนุนประกาศจุดยืดผลักดัน ร่วมกับพรรคพลังธรรมใหม่ เพราะวันนี้ถ้าศาสนาเสื่อมลง หรือตกต่ำลงโลกาก็จะวินาศ เห็นได้ชัดว่ามีผลกระทบกับนักการเมืองที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม ขาดการขัดเกลาในเรื่องการละอายต่อบาป ได้มีการซื้อสิทธิ ขายเสียง มีการละเมิดข้อกฎหมายต่างๆ เราจึงขอจุดเทียนเป็นแสงแห่งพระธรรม นำพาประเทศไปสู่ทางออก ทางรอด ทางเลือกเพื่อกู้วิกฤตชาติ

ด้านนายราเชน ศิวะเสาร์แก้ว รองหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า พรรคพลังธรรมใหม่เห็นว่า พระพุทธศาสนา คือเสาหลักและหัวใจสำคัญของสังคมไทย จึงขอแสดงจุดยืนในการกำหนดให้มีการขับเคลื่อนการสนับสนุนส่งเสริมปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ นพ.ระวี กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอขอบพระคุณ องค์การศาสนาพุทธโลก และโครงการ 4 เสาหลัก ในนามพรรคพลังธรรมใหม่ สิ่งแรกคือ เราประกาศนโยบายที่ชัดเจนว่าศาสนาพุทธต้องเป็นศาสนาประจำชาติ และจะเสนอให้มีการบรรจุในรัฐธรรมนูญต่อไป โดยประเทศไทยต้องเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาโลก นโยบายนี้พวกเรายืนยันชัดเจนว่า ไม่ใช่นโยบายสร้างความแตกแยกกับศาสนาอื่น ไม่ใช่นโยบายที่จะลดความสัมพันธ์ของศาสนาอื่นใด เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาส่งเสริมอุปถัมภ์ค้ำชูศาสนาพุทธของเราเท่านั้น

Leave a Reply