พิษ Covid-๑๙! งดจัดงานไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น

งดจัดงานไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่นป้องกัน “ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ” เสาร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๙ น. @ มณฑลพิธีวัดบางพระ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

วันที่ ๖ มี.ค.๒๕๖๓ ตามที่มีกำหนดจัดพิธีไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๙ น. ณ มณฑลพิธีวัดบางพระ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เฟซบุ๊ก ที่ชื่อว่า วัดบางพระ จ.นครปฐม (หลวงพ่อเปิ่น) ได้มีการออกประกาศโดยวัดบางพระ เกี่ยวกับการงดจัดงานไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๓ซึ่งทุกปีจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม เพื่อเป็นการลำลึกถึงพระอุดมประชานาถ (เปิ่น ฐิตคุโณ) หรือ หลวงพ่อเปิ่น เกจิผู้ยิ่งใหญ่และได้รับการยกย่องจากศิษย์ทั่วโลกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี โดยมีเนื้อความดังนี้

ประกาศวัดบางพระ

เรื่อง การงดการจัดพิธีไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)” ที่ในประเทศจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยในขณะนี้ ด้วยความห่วงใยของวัดบางพระ คณะสงฆ์วัดบางพระ โดยพระครูอนุกูลพิศาลกิจ (หลวงพ่อสำอางค์) เจ้าอาวาสวัดบางพระ เป็นประธาน ได้หารือกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น และคณะกรรมการการจัดงาน มีมติให้

“งด การจัดพิธีไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓”

ทั้งนี้การงดการจัดพิธีฯ เป็นการให้ความร่วมมือกับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีความกังวลใจในสถานการณ์การระบาดของไวรัสดังกล่าว

เนื่องจากในพิธีไหว้ครูของทางวัดบางพระนั้นมีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากและทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค และอาจนำไปสู่การระบาดออกไปในวงกว้างมากกว่าที่เป็นอยู่
ดังนั้นจึงประกาศมาเพื่อทราบ

ขอเจริญพร
พระครูอนุกูลพิศาลกิจ
เจ้าอาวาสวัดบางพระ

Cr.เพจพระองค์ครู ไตรเทพ ไกรงู

Leave a Reply