โปรดเกล้าฯ รับ ครูบาบุญชุ่ม ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

วันที่ 13 ส.ค. 65  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับ ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์  ดังความว่า ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ซึ่งได้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ แขวงบางกระปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

Leave a Reply