กลุ่มพุทธใต้ประท้วง!! โรงพยาบาลยะลา

           เช้าวันนี้ ( 18 ม.ค. 62)  ชาวไทยพุทธใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เรียกร้องให้หน่อยงานรัฐจัดทำครัวไทยพุทธในโรงพยาบาลยะลา โรงเรียน และเรือนจำ

           ส่วนโรงพยาบาลยะลามีประกาศหน้าโรงพยาบาล หากผู้ป่วยหรือญาติต้องการทานอาหารไม่อาลาลโปรดเตรียมภาชนะมาใส่อาหารเอง

            แกนชาวพุทธใต้คนหนึ่งกล่าวว่า

              “ในโรงพยาบาลหนักหน่อยตรงที่มีป้ายติดให้ญาติผู้ป่วยที่เป็นชาวพุทธ หากจะนำอาหารข้างนอกเข้ามารับทานแล้ว หากอาหารมีส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับหมู ต้องนำถ้วยจานชามช้อนแยกมาต่างหาก…ประเด็นนี้กระทบความรู้สึกพี่น้องชาวไทยพุทธจนจำเป็นต้องออกมาให้โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ไข..”

               โดยวันนี้กลุ่มชาวพุทธได้ออกมาเรียกร้องใน 3 เรื่อง คือ 1. โรงพยาบาลจะต้องมีครัวสำหรับชาวพุทธ 2. โรงพยาบาลจะต้องมีห้องสำหรับพระสงฆ์อาพาธในโรงพยาบาล และ 3. ชาวพุทธในภาคใต้จะต้องได้รับการบริการด้านสาธารณสุขเหมือนกับคนในศาสนาอื่น..

 

 

Leave a Reply