ปฐมเริ่ม! จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา – บูชาธรรมหลวงพ่อสดบ้านเกิด

ปฐมเริ่ม! จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา – บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ณ อนุสรณ์สถานบ้านเกิด จ.สุพรรณบุรี ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8 “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5”

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 17.00 น. ณ อนุสรณ์สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) บนแผ่นดินรูปดอกบัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี อนุสรณ์สถานลำดับที่ 1 ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร ซึ่งเป็นเส้นทางที่ตั้งของสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวประวัติของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร ได้จัดให้มีพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8 “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยในงานบุญพิธีฯ พระธรรมยาตรา จำนวน 1,136 รูป ร่วมกับพุทธศาสนิกชนหลายหมื่นคน เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ประธานฝ่ายฆราวาส ให้เกียรติกล่าวเปิดงานฯ ต่อด้วยพระเดชพระคุณพระปริยัติวรคุณ เจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง) ประธานฝ่ายสงฆ์ เมตตาสัมโมทนียกถา ต่อเนื่องด้วยการจุดประทีปธรรม ยังความสว่างไสวเรืองรองให้บังเกิดขึ้นด้วยศรัทธา สร้างความสุขในบุญ และความปลื้มใจ ให้แก่ผู้ร่วมงานฯ เป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย “บวร” ของ จ.สุพรรณบุรี จัดให้มีพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 136 วัด และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่วงรอบอนุสรณ์สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษาศีลธรรมของเยาวชน และสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” ให้มีความมั่นคง และเข้มแข็ง

นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ผู้ประสานงานโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8 ภายใต้รูปแบบกิจกรรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาที่คณะศิษยานุศิษย์มีต่อพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ตลอดเส้นทางพระผู้ปราบมาร ในส่วนของพระธรรมยาตรา ต่างได้ถือโอกาสนี้บำเพ็ญสมณธรรม ฝึกฝนตนเองตามพุทธวิธี ทั้งเพื่อเป็นศาสนทายาทที่ดี และเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้แก่พุทธศาสนิกชน ทำให้พระก็ปลื้มโยม โยมก็ปลื้มพระ นำสู่บรรยากาศแห่งการส่งเสริมศีลธรรมทั้งพระ และโยมไปพร้อมๆ กัน นำมาซึ่งการสร้าง และรักษาศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธศาสนา ควบคู่กับการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มีจิตอันเป็นกุศลในการทำกิจกรรมหนุนเสริมภารกิจด้านการเผยแผ่ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ และด้านสาธารณูปการ ของคณะสงฆ์ และภาคีเครือข่ายชาวพุทธ แบบบูรณาการอีกด้วย”

นายองอาจ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสั่งสมบุญใหญ่ ในพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระธรรมยาตรา 1,136 รูป ณ อนุสรณ์สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 07.00 น. จากนั้น วันเดียวกันในเวลา 16.00 น. ขอเรียนเชิญร่วมสืบสานพุทธประเพณี ตามอย่างในพระไตรปิฎก ในพิธีโปรยกลีบดอกเบญทรัพย์ และดอกทรัพย์บานชื่น ถวายการต้อนรับพระธรรมยาตรา 1,136 รูป เข้าสู่อนุสรณ์สถานที่ตั้งมโนปณิธานว่าบวชตลอดชีวิต คลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม อนุสรณ์สถานลำดับที่ 2 บนเส้นทางพระผู้ปราบมาร ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวตลอดโครงการฯ ได้ที่ www.gbnus.com หรือสอบถามข้อมูลได้ทาง Call Center 02-831-1234.”

Leave a Reply