ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เดินทางปฎิบัติศาสนกิจ “อิตาลี- ฝรั่งเศส”

วันที่ 10 มิ.ย. 66  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปปฎิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศ สาธารณรัฐอิตาลี-สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 9 – 17 มิถุนายน 2566  เมื่อคณะสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ถึงเดินทางถึงสนามบิน กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี มี พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร)  ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรม พร้อมถวายการต้อนรับ

สำหรับการเดินทางปฎิบัติศาสนกิจของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ พร้อมคณะครั้งนี้ ได้รับการอุปถัมภ์อำนวยความสะดวกจาก  นพ.ปราเสริฐ – คุณวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ  ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ตลอดการเดินทาง

Leave a Reply