มจร ใจป้ำลดค่าเทอม 50% พร้อมเพิ่มสวัสดิการแก่นิสิต-บุคลากร

      วันนี้ ( 22 เม.ย.63) มีการประชุมผ่านออนไลน์ ของผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซึ่งวาระการประชุมมีหลายวาระด้วยกัน โดยเฉพาะวาระการลดค่าเทอมแก่นิสิต

       จากการเปิดเผยของ พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า

       ที่ประชุมได้หยิบยกประเด็นการขอความร่วมมือที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศไทยหาทางลดค่าใช้จ่ายแก่นิสิต นักศึกษา อย่างน้อย 10%  ซึ่งผลการประชุมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยวันนี้สรุปว่า

      “มหาจุฬา ฯ จะลดค่าใช้จ่ายสำหรับปริญญาตรีทุกชั้นปี ทั้งพระและฆราวาส 50% ส่วนปริญญาโทและเอก จะลดให้ 20%  สำหรับภาคพิเศษลด 15%  ในปีการศึกษา 2563 นี้ รวมทั้งภาคฤดูร้อนด้วย  ซึ่งครอบคลุมทั้งนิสิตเก่าและนิสิตที่จะมาสมัครเรียนใหม่  นอกจากนั้นที่ประชุมจะหาทางเพิ่มสวัสดิการอื่น ๆ แก่นิสิตและบุคคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น มอบทุนการศึกษาทุกระดับชั้นปีเพิ่มมากขึ้น ตอนนี้การมอบทุนการศึกษาประจำปีมีนิสิต มจร ได้รับทุนมากกว่า 250 รูป /คน ผ่านทุนเล่าเรียนหลวงบ้าง ทุนมูลนิธิมหาจุฬา ฯ บ้าง หรือแม้กระทั้งนิสิตนานาชาติ ตอนนี้ปีหนึ่งได้มอบทุนมากกว่า 900 รูป ผ่านทุนพระพรหมบัณฑิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

        และประชุมผู้บริหารก็ยังเพิ่มสวัสดิการอื่น ๆ เช่น การหาทางทางลดค่าใช้จ่ายหอพักนิสิต  มียานพาหนะรับ-ส่งฟรี  มีอาหารเช้า-เพลฟรี เป็นต้น เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายแก่นิสิตและบุคคลากร ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

       ส่วนมาตรการการดูแลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19  อาตมาในฐานะผู้รับได้รับมอบหมายจาก พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เป็นประธานดูแลเรื่องนี้ มาตรการต่าง ๆ ที่ปฎิบัติอยู่ ณ ตอนนี้ก็ยังคงไว้เหมือนเดิม  ยังเข้มข้นเหมือนเดิม การ์ดไม่ให้ตก…

         “..ตอนนี้หลายคนถามเข้ามามาก ว่า มหาจุฬา ฯ มีการเลื่อนรับปริญญาจะกระทบต่อการจบการศึกษาหรือไม่ ซึ่งความจริงเรื่องนี้หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว การศึกษาก็จบสมบูรณ์แล้ว การรับปริญญาเป็นเพียงแค่พิธีกรรรมอันหนึ่ง เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจเท่านั่น เมื่อท่านมีรายชื่อผ่านการอนุมัติจบจากสภามหาวิทยาลัย ท่านถือว่าได้จบการศึกษาสมบูรณ์แล้ว..”  พระเทพปวรเมธี กล่าวทิ้งท้าย..

           *****************

เอกสารแนบ รายจ่ายประจำปีของนิสิตมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ถูกปรับลด

Leave a Reply