ประธานสภาฯร่วมพิธีพระราชทานน้ำสรงศพหลวงปู่ทอง

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ที่พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่นาย ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร ร่วมพิธีพระราชทานน้ำสรงและสวดพระพิธีธรรมศพพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคลมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ละสังขารเมื่อเวลา 00.25 น. วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากอาพาธกระทันหัน

ทั้งนี้เวลา 17.00 น.พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพิธีพระราชทานน้ำสรงศพ โดยมีคณะสงฆ์นำโดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ข้าราชการระดับสูง อาทิ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และบรรดาศิษยานุศิษย์จำนวนมากร่วมพิธี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนชั้นเกียรติยศประกอบศพจากโกศแปดเหลี่ยม พระราชทานโกศไม้สิบสอง ฉัตรเครื่องตั้งประดับเป็นเกียติยศ พระราชทานพวงมาลาพระราชวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และพระราชทานพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 คืน

Leave a Reply