ในหลวง -พระราชินี เสร็จเปิดอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ณ โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 30 มี.ค.65 เมื่อช่วงเย็นวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ทรงรอเฝ้าฯ รับเสด็จ

สำหรับ “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และเพื่อให้โรงพยาบาลศิริราชมีอาคารศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบวงจร เป็นการเพิ่มคุณภาพและศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์กับประชาชน รองรับการขยายตัวของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า โดยได้ดำเนินการก่อสร้างทดแทนกลุ่มอาคารเก่า 3 หลัง ที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า 50 ปี มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ได้แก่ ตึกหริศจันทร์ – ปาวา , ตึกผะอบ – นพ – สุภัทรา – ระเบียบ และตึกเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

 

Leave a Reply