“สิปป์บวร” สั่งย้ายข้าราชการสำนักพุทธ ฯ จำนวน 14 ราย

วันที่ 30 มี.ค. 65  นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ลงนามคำสั่งย้ายข้าราชการจำนวน 14 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแบบนี้

Leave a Reply