เช็ครายชื่อวัด “จังหวัดอยุธยา” เผาศพผู้ป่วยโรคโควิด-19 “ไม่เสียค่าใช้จ่าย”

          วันที่ 29 ก.ค. 64   นายประดับ โพธิกาญจนวัตร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดเผยรายชื่อวัดที่มีความพร้อมในการทำการฌาปนกิจผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งกระจายอยู่ใน 9 อำเภอ  จำนวน 78 วัด

         พร้อมได้เปิดเผยเพิ่มเติม ในการที่เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบเงินให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 315,000 บาท เพื่อช่วยเหลือวัดที่ทำการฌาปนกิจผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในช่วงวันที่ 30 เม.ย. 64 – 26 ก.ค. 64 จำนวน 26 วัด รวมจำนวน 105 ศพ ๆ ละ 3,000 บาทด้วย

         ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการโอนให้วัดดังกล่าวครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคมที่ผ่านมา

        สำหรับวัดที่ได้ดำเนินการเผาศพฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฏาคม 2564  หากทางวัดใดขาดแคลนงบประมาณจะให้เบิกจ่ายจากฝ่ายศาสนสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ต่อไป

       สำหรับรายชื่อวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเผาศพผู้ป่วยโรคโควิด19

 

Leave a Reply