คณะสงฆ์ภาค 10 เปิด 8 ศูนย์ช่วยพระเณรโยมภาคอีสานประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 พระราชธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 วัดโมลีโลกยาราม เปิดเผยว่า ตามที่อุทกภัยได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ส่งผลกระทบต่อพระภิกษุ สามเณร และประชาชนตลอดถึงวัดและที่พักสงฆ์หลายแห่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จึงจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขึ้น เพื่อเป็นสถานที่รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่จะนำไปช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 8 ศูนย์ ประกอบด้วย วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค 10 บ้านสร้างมิ่ง และวัดมณีวนาราม จ.อุบลราชธานี วัดมหาพุทธาราม จังหวัดศรีสะเกษ วัดสว่างสุวรรณาราม จังหวัดนครพนม วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร วัดศรีบุญเรือง จังหวัดมุกดาหาร และวัดบ่อชะเนง จังหวัดอำนาจเจริญ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคได้ ณ ศูนย์ช่วยเหลือทั้ง 8 แห่ง หรือ ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาปากคลองตลาด ชื่อบัญชี สำนักงานเจ้าคณะภาค 10 เลขที่ 1600129951 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ล่าสุดได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่วัดที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ

Leave a Reply