กรมสมเด็จพระเทพ ฯ เป็นเจ้าภาพบวช “สามเณรสิทธิชัย” วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

วันที่ 18 ก.ค. 64 วันนี้เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องอัฐบริขาร อุปสมบทแด่  สามเณรสิทธิชัย ชูทรัพย์ เปรียญธรรม 3 ประโยค ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

โดยมี พระเทพรัตนมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับ ฉายาว่า “ภทฺรญาโณ”

Leave a Reply