“ดร.หลวงพ่อแดง” ควง “บิณฑ์-เอกพันธ์” สร้างธนาคารน้ำใต้ดินวัดสุรินทร์

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เพจพระครูพิศิษฏ์ประชานาถ ดร.หลวงพ่อแดง นันทิโย ได้โพสต์ข้อความว่า เอาบุญมาฝาก‼ พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ,ดร. ประธานมูลนิธิวัดอินทาราม รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา เจ้าอาวาสวัดอินทาราม จ.สมทรสงคราม นำคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และคณะศิษย์ เดินทางไปยังวัดหินเหล็กไฟ ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เพื่อเปิดโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน และได้มอบปัจจัย จำนวน 20,000 บาท เพื่อต่อยอดสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน

จากนั้น เดินทางไปยังวัดป่าอาเจียง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เป็นประธานเปิด โครงการธนาคารชีวิตโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรผู้ยากไร้ และสนับสนุนในโครงการ อีก 10,000 บาท โดยภายในงานมีนายบิณฑ์และนายเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ได้ร่วมกิจกรรมสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ในการนี้ หลวงพ่อแดง ยังได้มอบปัจจัยสนับสนุนผู้ยากไร้ให้อีก 10,000 บาท

Leave a Reply