ไม่หนีกลับไทย! พระธรรมทูตไทยต่างแดนประสบภัยโควิด ยืนยันกับเจ้าคุณประสาร

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564 พระเมธีธรรมาจารย์(เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่าจากการที่อาตมาได้ให้ข่าวปรากฎตามสื่อโดยทั่วไปว่าเวลานี้พระธรรมทูตไทยในทั่วโลกกำลังอยู่ในภาวะลำบาก ปฎิบัติศาสนกิจในทางสงฆ์ได้ยาก วัดต้องปิด พบปะผู้คนไม่ได้ โยมมาวัดไม่ได้ พระธรรมทูตเองก็ต้องดูแลป้องกันตัวเองให้ดี ดังนั้นการเป็นอยู่โดยทั่วไปในห้วงเวลานี้จึงเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤต เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นเอง

จากการที่ได้พูดคุย สอบถามตัวแทนธรรมทูตไทยในทั่วโลกและการประเมินสถานการณ์ในการเป็นอยู่ของพระพระธรรมทูตไทยในต่างแดนนั้น มีประเด็นหลัก ดังนี้

1.ได้รับการช่วยเหลือหรือมีการร้องขอความช่วยเหลือจากคณะสงฆ์ไทย หรือไม่
2. อยากให้สถานทูตไทยในประเทศนั่นๆเข้าไปช่วยเหลืออะไรหรือไม่
3. อยากให้ญาติโยมช่วยเหลืออะไรบ้างใหม
4. อยากเดินทางกลับมาเมืองไทยเป็นชั่วคราวหรือไม่

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อไปว่า คำตอบของพระธรรมทูตไทยในทั่วโลกต่างตอบเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ด้านการช่วยเหลือจากคณะสงฆ์ไทยนั้น สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้ให้ความห่วงใย ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด สั่งการและข่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสมในแต่ละโซนประเทศอยู่แล้ว

สำหรับสถานทูตไทยในแต่ละแห่งนั้นพระธรรมทูตกล่าวว่า เห็นใจ เพราะเจ้าหน้าที่ก็มีน้อย อยากให้เน้นการช่วยเหลือคนไทยเป็นอันดับแรกก่อน

ญาติโยมจะช่วยอะไรได้บ้าง ในเรื่องนี้พระธรรมทูตบอกว่า อยากให้ญาติโยมช่วยตนเองให้ได้ ให้โยมระมัดระวัง ดูแลตัวเองและครอบครัวให้ดี ปฎิบัติตามกฎของประเทศนั้นๆให้เคร่งครัด วัดยังพออยู่ได้ในภาวการณ์เช่นนี้

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อไปว่า สุดท้ายพระธรรมทูตไทยในทุกมุมโลกอยากเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราวหรือไม่ พระธรรมทูตต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่กลับแน่นอน ยืนยันว่าไม่หนีกลับไทยแน่นอน ด้วยเหตุผลว่า ตายเป็นตาย จะไม่ยอมทิ้งวัดและญาติโยมเด็ดขาด

พระธรรมทูตไทยในต่างแดนยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ได้ผ่านหลักสูตรการอบรมในโครงอบรมพระธรรมทูตที่ มจร ได้ปฎิญาณตนเสียสละเพื่อพระพุทธศาสนาก่อนจบหลักสูตร ได้ผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองอย่างหนักมาแล้วทุกรูป พระธรรมทูตจึงต้องทำหน้าที่ตนเองให้สมบูรณ์ สุดความสามารถ นอกจากนั้นแล้วยังมีความผูกพันกับวัดและห่วงโยมมาก เพราะทั้งพระและโยมต่างก็พลัดบ้านเกิดเมืองนอนมาอาศัยอยู่แดนไกล ความผูกพันนี้ วันนี้จึงกลายเป็นครอบครัวพุทธไทยในต่างแดนไปซะแล้ว อย่างนี้แล้วจะให้พระธรรมทูตทิ้งวัดและทิ้งโยมไปได้อย่างไร

Leave a Reply