“มมร”รับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นบุคลากรประจำปี2564

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา พระราชปฏิภาณโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ลงนามในประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถติดตามได้ที่
http://www.mbu.ac.th/index.php/2020-09-29-13-25-57/1881-mbujob2564#.YAeYn3YzbIV หรือที่
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.mbu.ac.th/images/stories/document/mbujob-64.pdf

Leave a Reply