ผู้ประสานงาน UN ประจำประเทศไทย ขอพร ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 11  เมษายน 2567  คุณ Gita Sabharwal  ผู้ประสานงานสหประชาชาติ (UN)  ประจำประเทศไทย กราบคาราวะขอพร พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มจร  ผ่านการประชุม Online เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ แสดงความขอบคุณศูนย์อาเซียนศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย (Partnership)และร่วมขับเคลื่อนการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในพื้นที่  (SDGs Localization) ในวาระอำลาตำแหน่งเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ  ได้กล่าวแสดงความขอบคุณองค์การสหประชาชาติและทีมงานผู้ประสานงานสหประชาชาติ ที่ได้ให้เกียรติแก่ศูนย์อาเซียนศึกษาในโอกาสสำคัญครั้งนี้

ทั้งนี้ คุณ Gita Sabharwal ได้กล่าวย้ำถึงความเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของศูนย์อาเซียนศึกษาที่ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานของสหประชาชาติโดยดำเนินการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยและประชาคมอาเซียนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของประเทศและสากล พร้อมทั้งยืนยันการสนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนร่วมกันในระดับพหุภาคีต่อไป

ด้าน ดร. ลำพอง กลมกูล รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ได้กล่าวมุทิตาพจน์เแสดงมุทิตาจิตแก่ คุณ Gita Sabharwal ด้วย  พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ได้มอบหมายให้ พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที อ่านสัมโมทสาสนีสาส์นความยินดีของศูนย์อาเซียนศึกษา

จากนั้น พระมหาจีวรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ ได้อำนวยพรและให้พรเป็นภาษาบาลีเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นลำดับ

Leave a Reply