ด่วน!! 3 เดือนอนุมัติ 1 หมื่นวัดพระสงฆ์ใช้พื้นที่ป่า หลังมติกรมป่าไม้ แจงเอกสารเวียนทุกจังหวัด

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายณพลเดช มณีลังกา อดีตอนุกรรมาธิการฯพุทธศาสนา สภาผู้แทนราษฎร โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าหนังสือเวียนจากกรมป่าไม้ครับ เรื่องการแก้ไขปัญหา และกำหนดหลักเกณฑ์กรณีการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการสร้างวัด เลขที่ ทส.1602.44/2513 ให้นำเสนอคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัด โดยไม่ต้องนำเสนอคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ระดับอำเภอ ซึ่งทำให้การดำเนินการเร็วขึ้นนั้น

นายณพลเดช กล่าวด้วยว่า ตนขอให้พระสงฆ์ที่ยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ เพื่อการสร้างวัดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ได้ทำเอกสารยื่นอย่างถูกต้องในกำหนดแล้ว ให้ประสานกับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัดเพื่อเร่งการประชุมและอนุมัติและส่งเรื่องเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้ คาดว่าเมื่อเรื่องเข้าสู่กรมป่าไม้แล้วจะผ่านในคณะกรรมการชั้นอนุฯไปจนถึงคณะใหญ่ หรือในระดับกระทรวง อย่างมากก็จะใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือน ขอให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน

Leave a Reply