ผู้นำท้องถิ่นก่อการดี “ตักบาตรวันโกน หิ้วปิ่นโตเข้าวัดวันพระ”

วันพุธที่ 5 เมษายน 2564 ซึ่งตรงกับวันพระแรม 8 ค่ำเดือน 5  เวลา 08.00 น. ณ วัดคลองครุ  หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทราย จ.สมุทรสาคร นายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย นำข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ร่วมทำบุญกับประชาชน เนื่องในโอกาสวัดธรรมสวนะ  หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ภายใต้โครงการ “ฟื้นวิถีพุทธวันธรรมสวนะ สืบสานประเพณีวิถีไทย” หรือเรียกง่าย ๆ ว่า  “ตักบาตรวันโกน หิ้วปิ่นโตเข้าวัดวันพระ”

สำหรับกิจกรรมตักบาตรวันโกน หิ้วปิ่นโตเข้าวัดวันพระ เป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ดำเนินตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นที่ชื่นชมสำหรับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับชาวพุทธ เด็กและเยาวชน และรวมทั้งผู้นำท้องถิ่นอื่น ๆ อีกด้วย..

Leave a Reply