รายชื่อพระภิกษุ-สามเณรที่สอบได้ “เปรียญธรรม 8 – 9 ประโยค”

 

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (5 เม.ย.64 ) ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564 ชั้นเปรียญธรรม 7 – 9 ประโยค ส่วนประโยค 1-2 ถึงประโยค 6  มีการติดประกาศที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ  สำหรับปีนี้มีเข้าสอบและสอบได้ดังนี้

ป.ธ.9 ส่งสอบ 407 รูป สอบผ่าน 64 รูป

ป.ธ.8 ส่งสอบ 741 รูป สอบผ่าน 69 รูป

ป.ธ.7 ส่งสอบ 904 รูป สอบผ่าน 158 รูป

ป.ธ.6 ส่งสอบ 1,007 รูป สอบผ่าน 255 รูป

ป.ธ.5 ส่งสอบ 1,309 รูป สอบผ่าน 212 รูป

ป.ธ.4 ส่งสอบ 2,510 รูป สอบผ่าน 574 รูป

ป.ธ.3 ส่งสอบ 4,283 รูป สอบผ่าน 751 รูป

ประโยค 1-2 ส่งสอบ 17,233 รูป สอบผ่าน 1362 รูป

สำหรับรายชื่อผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคจำนวน 64 รูป มีดังนี้

 

สำหรับรายชื่อพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 8 ประโยคจำนวน 69 รูป มีดังนี้

Leave a Reply