นิสิตเวียดนาม “มจร” บริจาค 21,000 บาท ช่วยผู้ลี้ภัยสงครามการเมืองเมียนมา

นิสิตเวียดนาม “มจร” บริจาค 21,000 บาท ช่วยผู้ลี้ภัยสงครามการเมืองเมียนมา ศูนย์อาเซียนศึกษาประชุมนิสิตนานาชาติประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศหาวิธีช่วยตามแนวทางสันติวิธีและมนุษยธรรมต่อไป ขณะที่แม่ทัพภาคที่ 3 เผยนำเสบียงผู้ใจบุญส่งให้ชาวกะเหรี่ยงหนีภัยฝั่งเมียนมาเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ประสานงานนิสิตนานาชาติโดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศประชุมหารือและแนวทางการช่วยเหลือเหลือกลุ่มผู้ลี้ภัยสงครามการเมืองเมียนมา โดยกลุ่มนิสิตเวียดนามบริจาคเงินจำนวน 21,000 บาทแก่ประธานนิสิตกะเหรี่ยง

ในการนี้เครือข่ายนิสิตอาเซียนจะร่วมกันดำเนินการและหาแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัยสงครามด้วยแนวทางสันติวิธีและมนุษยธรรมต่อไป

แม่ทัพภาคที่ 3 เผยนำเสบียงผู้ใจบุญส่งให้ชาวกะเหรี่ยงหนีภัยฝั่งเมียนมาเรียบร้อยแล้ว

พลโทอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยถึงการบริจาคสิ่งของให้ชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาว่า สำหรับสถานการณ์ชายแดน ไทย-เมียนมาขณะนี้มีปัญหาผู้ลี้ภัยข้ามจากฝั่งเมียนมาเข้าไทย โดยเข้ามาในช่วงแรกที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวนมากกว่า 2-3 พันคน โดยกลุ่มผู้ลี้ภัย เมื่อเห็นว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรง ก็จะเดินข้ามกลับไปฝั่งโน้นบ้างและพอตกเวลากลางคืน เมื่อไม่มีความมั่นใจในความปลอดภัยก็จะเดินทางกลับข้ามมายังฝั่งไทยทำให้มีเหตุการณ์ผู้อพยพลี้ภัยข้ามกลับไปกลับมาโดยช่วงนี้มีผู้ที่อยู่ยังฝั่งไทยประมาณ 100 กว่าคน แต่ในช่วงกลางคืนจะกลับมาอยู่ประมาณ 1,000 กว่าคนยอดต่ำสุดประมาณ 100 กว่าคนแต่กลางคืนก็จะกลับมาพันกว่าคน

ส่วนเรื่องของบริจาคมีผู้มาช่วยเหลือ แต่เนื่องจากมีความไม่ปลอดภัยตามแนวชายแดน ต้องมีการเดินทางจากแม่สามแลบโดยทางเรือ เป็นที่ทราบดีว่ามีการขัดแย้งระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกะเหรี่ยงเคเอ็นยู ทางทหารไทยจึงไม่ปล่อยให้เรือวิ่งได้อย่างเสรี ช่วงแรกเราจะดูว่าเขาดำรงชีพไปได้ไหม 2-3 วัน ประกอบกับมีคนขอบริจาคสิ่งของช่วยเหลือด้วย วันนี้เราเริ่มทยอยนำสิ่งของไปบริจาคให้กับผู้ลี้ภัย แต่ไม่ได้อนุญาตให้ผู้บริจาคไปเอง ทางทหารขนไปส่งยังฝั่งเมียนมาโดยมีเรือทหารพราน 36 คุ้มกันเรือ เพื่อความปลอดภัย แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่ไม่อนุญาตให้ผู้บริจาคไปเอง เนื่องจากกลัวติดโรคระบาด แต่สำหรับผู้ลี้ภัยที่ข้ามมาก็จะอาศัยอยู่โซนเดิมๆ ถ้าเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ก็สามารถควบคุมได้

ล่าสุดเมื่อช่วง 10.00 น.ทหารได้ขนสิ่งของบริจาคไปให้ผู้ลี้ภัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว และทราบว่าในขณะนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธาเอ็นจีโอนำข้าวสารอาหารแห้งเข้ามาให้อีก ที่อำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง ก่อนขนมาที่ อ.แม่สามแลบ โดยหลักๆจะเอาสิ่งของไปส่งให้กับผู้ลี้ภัยการสู้รบตามแนวชายแดน ทหารก็จะจัดนำส่งให้ตามความประสงค์ของผู้บริจาคมา

Leave a Reply