ทัวร์ลง!! เพจสำนักพุทธฯหลังแจง “การพ้นจากพระภิกษุโดยไม่เปล่งวาจาสึก”

1,495 Views

           เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (5 เม.ย.64) เพจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โพสต์คำชี้แจงกรณี “พ้นจากพระภิกษุโดยไม่เปล่าวาจา”

          โดยมีความว่า ปัจจุบันข่าวคราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์ ยังปรากฎอยู่ให้ชาวพุทธต้องถกเถียงกันอยู่เนือง ๆ การพ้นจากความเป็นพระภิกษุจะต้องเปล่งวาจาตลอดไปหรือไม่
ตามที่ปรากฎตามสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อช่องทางอื่น ๆ ปรากฎมีพระภิกษุ2 รูป ร่วมชุมนุมทางการเมืองแล้วถูกเจ้าคณะผู้ปกครองให้สละสมณเพศเสีย เวลาผ่านไปหนึ่งวันมีข่าวสังคมออนไลน์พระถุกจับสึก กลับมาห่มจีวรอีกครั้ง โดยอ้างว่าไม่ได้เปล่งวาจายังคงเป็นสงฆ์อยู่

          สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นดังกล่าวหากไม่นำเสนอความจริงต่อสังคม อาจทำให้เป็นกระแสกระทบต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาได้..
จึงขอยกเอาแนวทางและหลักการ กรณีพระภิกษุพ้นจากความเป็นสงฆ์ โดยไม่เปล่งวาจาสึกมาบอกกล่าวในข้อเท็จจริงดังนี้..

          ดังนั้น การที่ นายประนมกร ปราณีต และ นายวิรัช แซ่คู เอาผ้าเหลืองมาห่มแล้วอ้างว่ายังเป็นสงฆ์อยู่เพราะ ไม่เปล่งวาจาสึก ถือว่าเป็นการแต่งกายเลียนแบบสงฆ์ผิดประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา มาตรา 208 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ..

           หลังลงคำชี้แจงได้ไม่ถึงชั่วโมง มีผู้โต้กลับซึ่งส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและถกเถียงในเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มากมาย ดังคัดมาบางส่วน

 

 

 

ข้อมุลเพจ..สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply