ศิษย์เก่า มจร รุ่น 46 กตัญญูกตเวที “ไม่ลืมมหาจุฬาฯ” มอบข้าวสารถุง 400 ถุงเข้าโรงครัว

วันที่ 14 พ.ค.64   พระมหาเขมานันท์  ปิยสีโล ป.ธ.9  เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้าและเจ้าคณะเขตลาดพร้าว กรุงเทพ ฯ ได้มอบข้าวสารถุงจำนวน 400 ถุงเพื่อเข้าโรงครัว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  ในการนี้มี พระครูปิยธรรมบัณฑิต (ปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม) ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต มจร เป็นผู้รับมอบ

สำหรับพระมหาเขมานันท์  ปิยสีโล ปธ.9  เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรุ่นที่ 46 ได้เนินการด้านสาธารณะสงเคราะห์ตามมติของมหาเถรสมาคมอย่างเข้มแข็ง และทั้งปัจจุบันได้จัดโครงการ “ธารน้ำใจ มอบความห่วงใยถึงหน้าบ้าน”  วัดลาดปลาเค้า  เพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ฯ  ภายใต้สโลแกน “วัดลาดปลาเค้าเป็นยุ้งฉางของชาวบ้าน”

Leave a Reply