เปิด 4 รัฐบาล ใครอู้ฟู่มากสุด

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น สรุปรายละเอียดเฉพาะรัฐบาลที่ทำงานเกิน 2 ปีขึ้นไป มีทั้งสิ้น 4 รัฐบาล ไล่เรียงจากปัจจุบันไปยังอดีต ดังนี้

       “…หากเทียบข้อมูลกันแล้ว 4 รัฐบาล พบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรียุค ‘ชินวัตร’ มีทรัพย์สินมากที่สุด รวมเกินกว่า 2 หมื่นล้านบาท หากนับเฉพาะกรณีเข้ารับตำแหน่งอันดับ 1 เป็นคณะรัฐมนตรียุค ‘ยิ่งลักษณ์’ ถัดมาเป็นคณะรัฐมนตรียุค ‘ทักษิณ’ หากนับเฉพาะกรณีพ้นตำแหน่ง คณะรัฐมนตรียุค ‘ทักษิณ’ เป็นเบอร์ 1 รองลงมาคือคณะรัฐมนตรี ‘ยิ่งลักษณ์’ ส่วนคณะรัฐมนตรียุคนายอภิสิทธิ์ และ พล.อ.ประยุทธ์ ค่อนข้างมีทรัพย์สินใกล้เคียงกันในช่วงเข้ารับตำแหน่ง คือหลัก 1.1-1.2 หมื่นล้านบาท…”

PIC pumaewbigtu 12 1 62 1

ในช่วง 10 ปีเศษที่ผ่านมา ประเทศไทยผ่านการรัฐประหารมาแล้ว 2 ครั้ง มีรัฐบาลปกติ 5 คณะ มีรัฐบาลจากทหาร 2 คณะ เนื่องจากในปี 2549 นำโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ. (ขณะนั้น) หลังจานั้นผ่านมาราว 7 ปี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ทุบโต๊ะ ‘ผมขอยึดอำนาจ’ อีกรอบ แต่ละรัฐบาล ต่างมีนักธุรกิจ-นายทุน-ขุนศึก-ชนชั้นสูง-นักการเมืองลายคราม เข้ามาร่วมกันก่อตั้งคณะรัฐมนตรีจำนวนหลายชุด ไม่เว้นแม้แต่รัฐบาลทหาร

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รู้กันหรือไม่ คณะรัฐมนตรีชุดไหน มีทรัพย์สินเยอะที่สุด ?

อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่อยู่ระหว่างการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย เรื่อง ‘สังคมไทยไร้คอร์รัปชัน’ แก่อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อออกแบบงานวิจัยสำหรับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันบนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ สร้างความท้าทายใหม่ในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ พัฒนาระบบและเครื่องมือใหม่ในการป้องกันและลอคอร์รัปชันในระดับพื้นที่ ซึ่งจะเป็นกลไกหนุนเสริมการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันโดยหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ โดยมีตอนหนึ่งระบุถึง ผลวิเคราะห์บัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองที่แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามที่สำนักข่าวอิศราเคยเสนอประเด็นเรื่องการครอบครองที่ดินของนักการเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษไปก่อนหน้านี้ (อ่านประกอบ : ผลวิจัยชี้ พฤติการณ์ ‘ครม.-ผู้มีอำนาจ’ ยุคหลังส่อใช้ข้อมูลภายในครอบครองที่ดินแนวเขตศก.พิเศษ)

คราวนี้มาดูในส่วนของบัญชีทรัพย์สินกันบ้าง!

PIC ทรพยสน 4 รบ 1
(พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา, ขอบคุณภาพจาก บีบีซีไทย)

@รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรี และครอบครัว รวม 45 ครอบครัว

นับเฉพาะกรณีช่วงเข้ารับตำแหน่ง ยังไม่นับช่วงพ้นจากตำแหน่งทั้งหมด

รายได้ : รัฐมนตรี (เฉพาะตัว) มีรายได้รวม 400.81 ล้านบาท เฉลี่ยรายละ 5.81 ล้านบาท รายได้สูงสุดอยู่ที่ 43.2 ล้านบาท ต่ำสุด 113,560 บาท
หากนับรวมกับครอบครัว มีรายได้รวม 490.85 ล้านบาท เฉลี่ยครอบครัวละ 7.11 ล้านบาท รายได้สูงสุดอยู่ที่ 44.9 ล้านบาท และต่ำสุด 113,560 บาท
ทรัพย์สิน : รัฐมนตรี (เฉพาะตัว) มีทรัพย์สินรวม 7,993.08 ล้านบาท เฉลี่ยรายละ 115,84 ล้านบาท ทรัพย์สินมากสุดอยู่ที่ 1,259.31 ล้านบาท ต่ำสุด 2.55 ล้านบาท
หากนับรวมกับครอบครัว มีทรัพย์สินรวม 11,156 ล้านบาท เฉลี่ยครอบครัวละ 161.69 ล้านบาท สูงสุดตกครอบครัวละ 1,378.39 ล้านบาท ต่ำสุด 9.87 ล้านบาท
หนี้สิน : รัฐมนตรี (เฉพาะตัว) มีหนี้สินรวม 98.42 ล้านบาท เฉลี่ยรายละ 3.28 ล้านบาท หนี้สินมากสุด 17.96 ล้านบาท ต่ำสุด 11,829 บาท
หากนับรวมกับครอบครัว มีหนี้สินรวม 98.42 ล้านบาท เฉลี่ย 3.28 ล้านบาท สูงสุด 17.96 ล้านบาท ต่ำสุด 11,829 บาท

PIC ทรพยสน 4 รบ 2
(น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, ขอบคุณภาพจาก ผู้จัดการออนไลน์)

@รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รัฐมนตรี และครอบครัว รวม 72 ครอบครัว

กรณีเข้ารับตำแหน่ง
รายได้ : รัฐมนตรี (เฉพาะตัว) มีรายได้รวม 336.97 ล้านบาท เฉลี่ยรายละ 3.40 ล้านบาท สูงสุด 67.63 ล้านบาท ต่ำสุด 344,538 บาท
หากนับรวมกับครอบครัว มีรายได้รวม 603.92 ล้านบาท เฉลี่ย 6.04 ล้านบาท สูงสุด 68.52 ล้านบาท ต่ำสุด 80,000 บาท
ทรัพย์สิน : รัฐมนตรี (เฉพาะตัว) มีทรัพย์สินรวม 8,443.25 ล้านบาท เฉลี่ย 83.6 ล้านบาท สูงสุด 915.52 ล้านบาท ต่ำสุด 382,798 บาท
หากนับรวมกับครอบครัว มีทรัพย์สินรวม 23,843.5 ล้านบาท เฉลี่ย 236.37 ล้านบาท สูงสุด 3,085.37 ล้านบาท ต่ำสุด 382,798 บาท
หนี้สิน : รัฐมนตรี (เฉพาะตัว) มีหนี้สินรวม 306.11 ล้านบาท เฉลี่ย 5.57 ล้านบาท สูงสุด 40.09 ล้านบาท ต่ำสุด 5,535 บาท
หากนับรวมกับครอบครัว มีหนี้สินรวม 906.55 ล้านบาท เฉลี่ย 13.14 ล้านบาท สูงสุด 369.66 ล้านบาท ต่ำสุด 10 บาท

กรณีพ้นจากตำแหน่ง

รายได้ : รัฐมนตรี (เฉพาะตัว) มีรายได้รวม 319.01 ล้านบาท เฉลี่ย 3.16 ล้านบาท สูงสุด 34.08 ล้านบาท ต่ำสุด 545,000 บาท
หากนับรวมกับครอบครัว มีรายได้รวม 639.03 ล้านบาท เฉลี่ย 6.86 ล้านบาท สูงสุด 81.88 ล้านบาท ต่ำสุด 545,000 บาท
ทรัพย์สิน : รัฐมนตรี (เฉพาะตัว) มีทรัพย์สินรวม 8,372.91 ล้านบาท เฉลี่ย 82.90 ล้านบาท สูงสุด 901.29 ล้านบาท ต่ำสุด 1.23 ล้านบาท
หากนับรวมกับครอบครัว มีทรัพย์สินรวม 24,838.25 ล้านบาท เฉลี่ย 245.92 ล้านบาท สูงสุด 3,085 ล้านบาท ต่ำสุด 1.23 ล้านบาท
หนี้สิน : รัฐมนตรี (เฉพาะตัว) มีหนี้สินรวม 319.01 ล้านบาท เฉลี่ย 3.16 ล้านบาท สูงสุด 34.08 ล้านบาท ต่ำสุด 545,000 บาท
หากนับรวมกับครอบครัว มีหนี้สินรวม 494.45 ล้านบาท เฉลี่ย 7.27 ล้านบาท สูงสุด 47.7 ล้านบาท ต่ำสุด 10 บาท

PIC ทรพยสน 4 รบ 3
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, ขอบคุณภาพจาก ไทยพับลิก้า)

@รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรี และครอบครัว รวม 40 ครอบครัว 

กรณีเข้ารับตำแหน่ง

รายได้ : รัฐมนตรี (เฉพาะตัว) มีรายได้ 129.09 ล้านบาท เฉลี่ย 2.63 ล้านบาท สูงสุด 36.37 ล้านบาท ต่ำสุด 50,000 บาท
หากนับรวมกับครอบครัว มีรายได้ 198.52 ล้านบาท เฉลี่ย 3.89 ล้านบาท สูงสุด 36.37 ล้านบาท ต่ำสุด 50,000 บาท
ทรัพย์สิน : รัฐมนตรี (เฉพาะตัว) มีทรัพย์สินรวม 8,961.78 ล้านบาท เฉลี่ย 165.96 ล้านบาท สูงสุด 3,773.35 ล้านบาท ต่ำสุด 2.09 ล้านบาท
หากนับรวมกับครอบครัว มีทรัพย์สินรวม 12,135.36 ล้านบาท เฉลี่ย 224.73 ล้านบาท สูงสุด 3,773.35 ล้านบาท ต่ำสุด 5.52 ล้านบาท
หนี้สิน : รัฐมนตรี (เฉพาะตัว) มีหนี้สินรวม 4,289.23 ล้านบาท เฉลี่ย 115.93ล้านบาท สูงสุด 3,757.65 ล้านบาท ต่ำสุด 765 บาท
หากนับรวมกับครอบครัว มีหนี้สินรวม 4,473.71 ล้านบาท เฉลี่ย 109.11 ล้านบาท ต่ำสุด 26,974 บาท ส่วนค่าสูงสุดรายละเอียดไม่ชัดเจน
กรณีพ้นจากตำแหน่ง
รายได้ : รัฐมนตรี (เฉพาะตัว) มีรายได้รวม 195.19 ล้านบาท เฉลี่ย 3.61 ล้านบาท สูงสุด 42.89 ล้านบาท ต่ำสุด 562,347 บาท
หากนับรวมกับครอบครัว มีรายได้รวม 281.88 ล้านบาท เฉลี่ย 232.64 ล้านบาท ต่ำสุด 5.14 ล้านบาท ส่วนค่าสูงสุดรายละเอียดไม่ชัดเจน
ทรัพย์สิน : รัฐมนตรี (เฉพาะตัว) มีทรัพย์สินรวม 9,166.35 ล้านบาท เฉลี่ย 169.75 ล้านบาท สูงสุด 3,773.21 ล้านบาท ต่ำสุด 3.23 ล้านบาท
หากนับรวมกับครอบครัว มีทรัพย์สินรวม 12,562.49 ล้านบาท เฉลี่ย 232.64 ล้านบาท สูงสุด 3,773.21 ล้านบาท ต่ำสุด 5.14 ล้านบาท
หนี้สิน : รัฐมนตรี (เฉพาะตัว) มีหนี้สินรวม 4,250.62 ล้านบาท เฉลี่ย 137.12 ล้านบาท สูงสุด 3,757.66 ล้านบาท ต่ำสุด 3,035 บาท

หากนับรวมกับครอบครัว มีหนี้สินรวม 4,324.37 ล้านบาท เฉลี่ย 113.8 ล้านบาท สูงสุด 3,757.66 ล้านบาท ต่ำสุด 36 บาท

PIC ทรพยสน 4 รบ 4
(นายทักษิณ ชินวัตร, ขอบคุณภาพจาก สปริงนิวส์)

@รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร

รัฐมนตรี และครอบครัว รวม 41 ครอบครัว อย่างไรก็ดีไม่มีข้อมูลในเรื่องรายได้ เนื่องจากขณะนั้นยังไม่ได้มีการแก้กฎหมาย ป.ป.ช. บังคับให้มีการยื่นรายได้-รายจ่ายต่อปี
กรณีเข้ารับตำแหน่ง
ทรัพย์สิน : รัฐมนตรี (เฉพาะตัว) มีทรัพย์สินรวม 12,884 ล้านบาท เฉลี่ย 274.13 ล้านบาท สูงสุด 4,449.94ล้านบาท ต่ำสุด 922,734 บาท
หากนับรวมกับครอบครัว มีทรัพย์สินรวม 20,997.15 ล้านบาท เฉลี่ย 446.75 ล้านบาท สูงสุด 4,563.45 ล้านบาท ต่ำสุด 5.5 ล้านบาท
หนี้สิน : รัฐมนตรี (เฉพาะตัว) มีหนี้สินรวม 1,061.72 ล้านบาท เฉลี่ย 46.16 ล้านบาท สูงสุด 159.54 ล้านบาท ต่ำสุด 299,349 บาท
หากนับรวมกับครอบครัว มีหนี้สินรวม 1,170.82 ล้านบาท เฉลี่ย 48.78 ล้านบาท สูงสุด 168.17 ล้านบาท ต่ำสุด 16,780 บาท
กรณีพ้นจากตำแหน่ง
ทรัพย์สิน : รัฐมนตรี (เฉพาะตัว) มีทรัพย์สินรวม 12,092.43 ล้านบาท เฉลี่ย 268.72 ล้านบาท สูงสุด 4,606.95 ล้านบาท ต่ำสุด 1,005,996 บาท
หากนับรวมกับครอบครัว มีทรัพย์สินรวม 26,082.22 ล้านบาท เฉลี่ย 579.60 ล้านบาท สูงสุด 9,399.45 ล้านบาท ต่ำสุด 5.64 ล้านบาท
หนี้สิน : รัฐมนตรี (เฉพาะตัว) มีหนี้สินรวม 721.03 ล้านบาท เฉลี่ย 37.95 ล้านบาท สูงสุด 141.86 ล้านบาท ต่ำสุด 89,673 บาท
หากนับรวมกับครอบครัว มีหนี้สินรวม 939.79 ล้านบาท เฉลี่ย 42.72 ล้านบาท สูงสุด 183.66 ล้านบาท ต่ำสุด 16,780 บาท
เบ็ดเสร็จ หากเทียบข้อมูลกันแล้ว 4 รัฐบาล พบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรียุค ‘ชินวัตร’ นั่งเก้าอี้นายกฯ มีทรัพย์สินมากที่สุด รวมเกินกว่า 2 หมื่นล้านบาท หากนับเฉพาะกรณีเข้ารับตำแหน่งอันดับ 1 เป็นคณะรัฐมนตรียุค ‘ยิ่งลักษณ์’ ถัดมาเป็นคณะรัฐมนตรียุค ‘ทักษิณ’ หากนับเฉพาะกรณีพ้นตำแหน่ง คณะรัฐมนตรียุค ‘ทักษิณ’ เป็นเบอร์ 1 รองลงมาคือคณะรัฐมนตรี ‘ยิ่งลักษณ์’
ส่วนคณะรัฐมนตรียุคนายอภิสิทธิ์ และ พล.อ.ประยุทธ์ ค่อนข้างมีทรัพย์สินใกล้เคียงกันในช่วงเข้ารับตำแหน่ง คือหลัก 1.1-1.2 หมื่นล้านบาท
อย่างไรก็ดีงานวิจัยดังกล่าว ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือคลาดเคลื่อน เช่น ยุคคณะรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีทั้งสิ้น 50 ครอบครัว (ในงานวิจัยระบุว่า 40 ครอบครัว) ขณะที่ทรัพย์สินสูงสุดในงานะวิจัยระบุว่า 3,773.35 ล้านบาท แต่ตามข้อเท็จจริงผู้ถือครองทรัพย์สินมากที่สุดคือ นายกรณ์ จาติกวณิช อดีต รมว.คลัง มีทรัพย์สินทั้งสิ้นราว 692 ล้านบาท เป็นต้น

(ดูรายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบทรัพย์สิน)

PIC ทรพยสน 4 รบ 5
(ที่มา งานวิจัยสังคมไทยไร้คอร์รัปชั่น สนับสนุนงานวิจัยโดย สกว.)

///////////////////////////

ขอบคุณ : สำนักข่าวอิศรา

Leave a Reply