“สมเด็จพระมหาวีรวงศ์” ประทานวุฒิบัตรแก่ ภิกษุผู้ผ่านฝึกอบรมพระกรรมฐาน “ทุนเล่าเรียนหลวง”

วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.ณ วัดสระกะเทียม ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระราชาคณะ พระเถรานุเถระ ร่วมพิธี โอกาสนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประทานวุฒิบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่พระสงฆ์ที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน ๑๕๐ รูป โดยมี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพระคณาจารย์ด้านกรรมฐานทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๑๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ในความอุปถัมภ์ของ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

การนี้ นางเพ็ญประภา แพงไทย ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีและปฏิบัติพิธี

 

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply