พระพรมหบัณฑิตแนะแนวความยั่งยืนของบริษัทในไทย

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เพจ คติธรรม วาทะธรรม พระพรหมบัณฑิต ได้เผยแพร่ศาสนกิจในพระเดชพระคุณพระพรมหบัณฑิต งานThailand Corporate Symposium [Day1] ความว่า วันที่ 27 มีนาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 10.30 น.โดยประมาณ พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต
กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ประธานสมาคมวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ได้รับอาราธนาเป็นองค์บรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารของบริษัทชั้นนำในประเทศไทย ในหัวข้อว่า “ความยั่งยืนของบริษัทในประเทศไทย (Thailand Corporate Sustainability)

โดยมีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารชั้นนำ ของประเทศ ถวายการต้อนรับ พร้อมด้วย นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ร่วมเสวนาให้ความรู้เผยแพร่แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ปี 2030

มี ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวพิธีเปิดการประุมเสวนา ที่ C ASEAN อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก ภาพ : ThaiBev / C asean Forum

Leave a Reply