พลเอกมณีติดตามสภาพวัดร้างยะหาเตรียมหารือฟื้นฟูวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้เดินทางลงพื้นที่วัดสวนแก้ว ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อติดตามดูสภาพวัดร้าง เป็นข้อมูลนำไปประสาน หารือ การฟื้นฟูวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับวัดสวนแก้ว มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ประกอบด้วย กุฏิอาคารที่พักสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง อุโบสถที่ยังสร้างไม่เสร็จ (มีความคืบหน้า 75 เปอร์เซ็นต์) ส่วนรอบวัด ไม่มีชุมชนไทยพุทธอาศัยอยู่ เพียงแต่มีเจ้าของที่ดินที่เป็นของไทยพุทธ จำนวน 2 ราย ปัจจุบันหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้เข้าดูแลวัด จำนวน 2 กองร้อย

พร้อมกันนี้ พลเอกมณีได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่กองร้อยทหารพราน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

Leave a Reply