คณะสงฆ์ลพบุรี เตรียมสร้างบ้านให้โยมพ่อ “ท่านพระครู”

วันที่ 10 ก.พ. 67  พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี  พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านพักของโยมบิดาของ พระครูสิริพัฒนพิมล เลขานุการเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อเขียนแบบแปลนดำเนินการสร้างให้ใหม่ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพระครูสิริพัฒนพิมล ในการทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาสนองงานคณะสงฆ์ต่อไป

พระเทพเสนาบดี เปิดเผยว่า  แนวคิดสร้างบ้านสงเคราะห์คนยากจน ยากไร้ โดยเฉพาะคนใกล้ชุมชนหมู่บ้านรอบวัดเป็นนโยบายสำคัญของพระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 3 ที่ท่านคิดและให้คณะสงฆ์ดำเนินการมา ตั้งแต่ท่านดูแลปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 แล้ว เมื่อท่านได้รับมอบหมายให้มาดูแลสงฆ์ภาค 3 ท่านก็ได้วางนโยบายสงเคราะห์ญาติโยมชุมชนรอบวัดและชาวพุทธไว้เช่นเดิม

คณะจังหวัดลพบุรี ความจริงเราทำเรื่องแบบนี่มานานแล้ว คราวนี้แปลกหน่อยก็คือ คณะสงฆ์ลพบุรีจะสร้างบ้านให้พ่อพระ คือ จะสร้างบ้านให้กับพ่อแท้ ๆ ของ พระครูสิริพัฒนพิมล เลขานุการเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ท่านพระครูไม่ได้ขอร้องให้คณะสงฆ์ช่วย แต่คณะสงฆ์เห็นว่า พระครูสิริพัฒนพิมล ท่านเป็นพระทำงานสนองงานให้กับคณะสงฆ์มาตลอด รับใช้พระพุทธศาสนามาอันยาวนาน  คณะสงฆ์ก็ต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้กับท่าน ไม่ต้องเป็นห่วงการเป็นอยู่ของโยมพ่อมาก  ซึ่งหลังจากสำรวจพื้นที่วันนี้แล้ว จะมีการออกแบบบ้าน คำนวณงบประมาณ และ ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ คณะสงฆ์และประชาชนจิตอาสาจำนวนหนึ่ง จะมาร่วมกันรื้อถอนและดำเนินการสร้างบ้านให้โยมพ่อของพระครูสิริพัฒนพิมล คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือนคงแล้วเสร็จ..”

Leave a Reply