วัวหายล้อมคอก..กองทุนวัดช่วยวัดจ่ายค่าปลงศพพระรูปละ 1 แสนบาท

       จากกรณีที่โจรใต้พร้อมอาวุธครบมือบุกสังหารพระสงฆ์ภายวัดวัดรัตนานุภาพ บ้านโคกโก หมู่ที่ ๒ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จนทำให้พระครูประโชติรัตนานุภาพ อายุ ๔๗ พรรษา ๒๕ เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ มรณภาพในที่เกิดเหตุ และพระลูกวัด จำนวน ๓ รูป ประกอบด้วย ๑. พระสมุห์อรรถพร ขุนอำไพ มรณภาพในที่เกิดเหตุ ๒. พระประเวศ สุขแก้ว ได้รับบาดเจ็บ รักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโกลก และ ๓. พระธนโชติ ชุมเลิศ ได้รับบาดเจ็บ รักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโกลก  ซึ่งเหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดความสะเทือนใจและความเสียใจต่อชาวพุทธเป็นจำนวนมาก

             เมื่อวานนี้ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม  ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานพุทธฯ

           หลังเสร็จสิ้นการประชุม นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมแนวทางการให้ความช่วยเหลือฯ และมาตรการดูแลพระสงฆ์ ดังนี้

๑.) คณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่และผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าว พศ. ดูแลเพิ่มเติมพิเศษ ตรวจเยี่ยม จัดกิจกรรมสร้างขวัญและให้กำลังใจ ดูแลภัตตาหาร และความสะดวกต่าง ๆ

๒.) กองทุน “วัดช่วยวัด” ให้ความช่วยเหลือค่าปลงศพแก่พระภิกษุ ที่มรณภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าว จำนวน ๒ รูป ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐บาท เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เช่น จากกรมคุ้มครองสิทธิฯ และหาทางช่วยเหลืออื่นๆ เพื่อดูแลครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

๓.) กองทุน “วัดช่วยวัด” ให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าว จำนวน ๒ รูป รูปละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาโปรดให้รับการศพของพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ ไว้ในพระสังฆราชานุเคราะห์โดยตลอด

๔.) สำหรับมาตรการดูแลพระสงฆ์ต่อไป ประกอบด้วย เน้นเรื่องการบริหารจัดการภายในของ พศ. ดังนี้

๔.๑ ให้ มี รอง ผอ.พศ./ผต.พศ./หัวหน้า พศจ. จชต. ทำงานร่วมกับ กอรมน. ภาค 4 ส่วนหน้า

๔.๒ นำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ วัด พระ จชต. ทั้งหมด มาปรับปรุง เสนาสนะ ต่าง ๆ จัดสรรงบประมาณ ทำรั้ว และ กล้องวงจรปิด ประสานให้ ทหารช่างมาช่วยดำเนินการ

๔.๓ ประสานการทำงานกับ ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ ทั้งเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยต่างๆ รวมทั้ง ประสาน ให้มีผู้แทน พศ. เข้าร่วมประชุม ประเมินสถานการณ์ความเป็นไปในจังหวัด จชต. ให้ประสานหน่วยงานความมั่นคง ว่าจะช่วยในเรื่อง ช่องทางการสื่อสาร ความปลอดภัยเพิ่มเติม ได้หรือไม่

๔.๔ พิจารณา จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายคนรักวัด จชต. จัดกิจกรรม ดูแลวัด และการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ของ พศจ. จชต. ตามอำเภอต่าง ๆ ให้มีความถี่มากยิ่งขึ้น พบปัญหาอุปสรรค ให้รายงานมาที่ส่วนกลาง และเห็นควรให้มีการบูรณาการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระหว่างผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ พศ. เข้าไปร่วมด้วย

**********************

Leave a Reply