“สันติศึกษา มจร-ศาล-ขรก.ท้องที่ท้องถิ่น” เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนศรีสะเกษ

“สันติศึกษา มจร”นำสันติลงดินสู่ถิ่นชุมชน เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ข้าราชการท้องที่ท้องถิ่น และศาลร่วมงานคับคั่ง

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 หลักสูตรสันติศึกษา มหวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) จับมือกับยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตาม พรบ ไกล่เกลี่ย 2562 ประจำตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ โดยมีนางธงชัย เจริญพานิชกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับหมายหมายจากนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ฯ

ในพิธีครั้งนี้ ได้มีนายวิรัช ชินวินิจกุล อดีตรองประธานศาลฏีกา ดร.เชวง ชูศิริ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาพระโขนง นายอดุลย์ ขันทอง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งพระโขนง รวมถึงหัวหน้าศาลกันทราลักษณ์ หัวหน้าศาลเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงข้าราชการท้องที่และท้องถิ่น ร่วมงานจำนวนมาก

Leave a Reply