โปรดเกล้า! สถาปนาสมณศักดิ์ “หลวงพ่อวิริยังค์” ขึ้นชั้นสมเด็จที่ “สมเด็จพระญาณวชิโรดม”

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ความว่า

Leave a Reply