อธิบดีกรมศาสนาเผย 23 พระอารามขาดเจ้าภาพกฐินพระราชทาน

วันที่ 5 ก.ย. 64   เมื่อเร็ว ๆ นี้   นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า  ในปี 2564 ได้กำหนดกฐินกาล เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 2564 –  19 พ.ย.64 และกำหนดเริ่มพระกฐินหลวงตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 ต.ค. 64 ซึ่งขณะนี้มีพระอารามหลวงจำนวน 23 พระอาราม ยังไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ได้แก่

      1.วัดนาควัชรโสภณ (ธ) จ.กำแพงเพชร
 1. วัดธาตุ จ.ขอนแก่น
 2. วัดบูรพาพิทยาราม จ.จันทบุรี
 3. วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่
 4. วัดโยธานิมิต จ.ตราด
 5. วัดมณีบรรพต จ.ตาก
 6. วัดบึง จ.นครราชสีมา
 7. วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์
 8. วัดมหาสมณาราม (ธ) จ.พชรบุรี
 9. วัดไพรสณฑ์ศักดาราม จ.เพชรบูรณ์
 10. วัดกลางมิ่งเมือง จ.ร้อยเอ็ด
 11. วัดลุ่ม จ.ระยอง
 12. วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จ.ลำปาง
 13. วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา
 14. วัดมัชฌิมาวาส (ธ) จ.สงขลา
 15. วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา
 16. วัดในวัง จ.สงขลา
 17. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุโขทัย
 18. วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี
 19. วัดธรรมบูชา (ธ) จ.สุราษฎร์ธานี
 20. วัดพัฒนาราม จ.สุราษฎร์ธานี
 21. วัดพิศาลรัญญาวาส (ธ) จ.หนองบัวลำภู
 22. วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงดังกล่าวได้ที่กรมการศาสนา(ศน.)  ก่อนจะถึงช่วงเริ่มถวายผ้าพระกฐิน โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.dra.go.th หรือ โทร. 0 -2209- 3721  

อธิบดี ศน. กล่าวต่อไปว่า  ทั้งนี้ ศน.ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดผ้าพระกฐินพระราชทานและบริวารพระกฐิน ให้แก่กระทรวง กรม หน่วยงาน ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่ขอรับพระราชทาน ประกอบด้วย 1.ผ้าไตร 2.ผ้าห่มพระประธาน 3.เทียนพระปาติโมกข์ 4.บาตรพร้อมถลกบาตร 5.ปิ่นโตสแตนเลส 6.ช้อนส้อม  พร้อมซองบรรจุ 7.กระติกน้ำไฟฟ้า 8.ชุดแก้วน้ำกระบะมุก 9.โคมไฟตั้งโต๊ะ 10.พรม 11.หมอนหนุนพร้อมปลอกสีเหลืองอ่อน 12.ผ้าแพรสีเหลืองอ่อน 13.ชุดอุปกรณ์เครื่องมืองานช่างทั่วไป

 

Leave a Reply