โฉมหน้า..กองเลขา “เจ้าคณะกทม.”

วันที่ 14  ตุลาคม​ 64 เมื่อช่วงบ่ายวันนี้  ​สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัด​ไตร​มิตร​วิทยา​ราม​ เป็น​ประธาน​ในพิธี​มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง​ให้​ พระธรรม​วชิร​มุนี​ วิ.  เจ้าคณะ​เขต​พระนคร​ ผู้ช่วย​เจ้าอาวาส​วัด​มหาธาตุ​ยุวราช​รังสฤษฎิ์​   ให้ดำ​รง​ตำแหน่ง​ เจ้าคณะ​กรุงเทพ​มหานคร​  ณ​ พระอุโบสถ​วัด​มหาธาตุ​ยุวราช​รังสฤษฎิ์​ ราช​วรมหาวิหาร​ แขวง​พระบรม​มหาราช​วัง​ เขต​พระนคร​ กรุงเทพ​มหานคร​

ในขณะที่ พระธรรมวชิรมุนี ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงานกงองานเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานครจำนวน 16 รูป นำโดย พระสุวิมลธรรมาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกองงานเลขานุการ   พร้อมทีมงานกองเลขาอีก 15 รูป

ทิศทางการปกครองคณะสงฆ์ต่อจากนี้คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่า พระธรรมวชิรมุนี ซึ่งมีภาพเป็นพระสายกรรมฐาน มิใช่นักบริหารหรือนักปกครอง จะบริหารกิจการพระพุทธศาสนาในเมืองหลวงแห่งนี้เป็นไปในทิศทางใด เพราะกรุงเทพมหานคร เป็นที่อยู่อาศัยของพระระดับสมเด็จพระราชาคณะ กรรมการมหาเถรสมาคม และ เจ้าคณะใหญ่หน,เจ้าคณะภาค วัดใหญ่ ๆ ทั้งสิ้น

และกองงานเลขานุการจะสนองงานทันต่อความต้องการของคณะสงฆ์เมืองหลวงแห่งนี้ได้หรือไม่ จากนี้ไปโปรดติดตามอย่างใกล้ชิด!!

 

Leave a Reply